Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn een advocate en een secretaresse samen de familierechtpraktijk bedienen. Afkomstig van een groot en vooraanstaand kantoor uit Arnhem is eind 2005 de keuze gemaakt om de praktijk op een meer flexibele manier te gaan bedrijven. Binnen ons kantoor wordt dus uitsluitend het familierecht bedreven. Het recht is een complex en steeds veranderd geheel waarbij specialisatie een must is. Het familierecht vraagt een andere benadering van de clientèle, het betreffen persoonlijke aangelegenheden die vaak diep ingrijpen in iemands leven. Niet alleen de zaak behoeft aandacht maar bovenal de cliënt. Een goede verstandhouding en vertrouwensbasis tussen advocaat en cliënt zijn essentieel. De advocaat moet snel in staat zijn de wensen van zijn cliënt te doorgronden en ook te begrijpen. Een goede secretaresse is daarbij onontbeerlijk, zij is (vaak) het doorgeefluik naar de advocaat. Wij staan voor kwaliteit, betrokkenheid en uiteraard discretie.

 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl

 

 

 

 

 

 

  • Nathalie Simons:

In 1968 werd ik geboren in het schone Brabantse land. Na een kleine omweg via Noord Limburg heb ik mijn studie Rechtsgeleerdheid in Utrecht gevolgd. Ik studeerde zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk af. Naast mijn studie deed ik bestuurlijke ervaring op binnen het Utrechtse vrouwelijke studentenleven. In 1996 in Breda begon ik mijn loopbaan als advocaat en was ik bestuurslid van de Jonge Balie waarna ik in 1999 afreisde naar Arnhem. Tot 2006 werkte ik bij Hekkelman als familierechtadvocaat.

In mijn tweede jaar ben ik mij al gaan specialiseren in het familierecht. In 2001 behaalde ik de familierechtspecialisatie-opleiding VPFA, en in 2002 de VAS(mediator), thans samengevoegd als vFAS (Vereniging voor Familierecht en ScheidingsAdvocaten, www.verenigingfas.nl). In 2005 haalde ik het examen als forensisch mediator(fm). In 2009 volbracht ik de opleiding tot collaborative divorce laywer (overlegscheiding).

Naast mijn werk als advocaat ben ik lid van de klachtencommissie van de Politie Midden-Gelderland en voorzitter van de MR van een basisschool.
Ik ben gehuwd (met ook een advocaat) en heb drie kinderen.

  • Berber Esmeijer:

Geboren (1966) in Leeuwarden en nu al meer dan 20 jaar wonend in Arnhem. Na de middelbare school volgde ik de secretaresse opleiding Schoevers in Arnhem, destijds de meest dichtbij zijnde vestiging voor Friesland! Na de opleiding ben ik meteen begonnen met werken als secretaresse, eerst bij Akzo en via verschillende uitzendbureaus kwam ik uiteindelijk bij het Nederlands Openluchtmuseum. Daar heb ik ongeveer 10 jaar met veel plezier als directiesecretaresse gewerkt. Inmiddels ben ik alweer 13 jaar getrouwd en ben moeder van 2 kinderen. Via het schoolplein heb ik Nathalie ontmoet en draaien we met veel plezier de familierechtpraktijk.