Over het pand

Het pand is gelegen in het bekende Spijkerkwartier, schuin tegenover de oude ingang van de Gelderse Spijker. U kunt de twee oude zuilen nog zien.

De wijk kent een bijzondere opzet en een afwisselende bebouwing die gekenmerkt wordt door straten met aan weerszijden statige herenhuizen uit de jaren 1850 en 1910 met een buitenlandse, zuidelijke sfeer. Het bekendst zijn de Brusselse huizen in de Spijkerstraat, dus als u enigszins houdt van bijzondere architectuur, is het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. De panden liggen om de hoek van ons kantoor. En flink aantal panden in het Spijkerkwartier is aangemerkt als rijks - of gemeentemonument en de hele wijk is van rijkswege aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Het Gelders Spijker lag aan de Molenbeek waar een vijver onderdeel vormde van de loop. Het Spijkerkwartier ontleent de naam echter aan beide Spijkers die in dit gebied vroeger stonden. De spijkers waren zinvol voor de opslag van de (graan)oogst. De stad werd 's winters hieruit bevoorraad. Een dergelijk spijker bood als versterkt huis (het was van steen gebouwd) een veilig en koel onderkomen naast de houten huizen in de stad. De houten huizen vormden een groot brandrisico. Ze gingen dan ook menigmaal in vlammen op. Het oudste spijker van de beide uit onze omgeving dateert van 1572 en werd later wel het Dullertspijker genoemd. Het is in 1880 gesloopt. Het is mogelijk dat dit spijker werd gebouwd op de fundatie van een nog ouder "Spieker". Het begrip "spijker" is ontstaan uit het laat latijnse "Spicarium" (voorraadschuur). Het is verwant aan het Duitse woord "Speicher".
Het Geldersch Spijker (foto) is gebouwd in 1617 door Adolf van Gelre, een buitenechtelijke kleinzoon van Karel van Gelre (regeerperiode 1492-1538). Het werd in 1879 gesloopt.

In 1849 kreeg de stadsarchitect H.J. Heuvelink opdracht van de gemeente om een plan te maken voor een stadsuitbreiding. In 1853 kwam dit "Plan tot den uitleg van de stad Arnhem" gereed. Architect Hendrik Jan Heuvelink jr. (1833-1901) presenteerde in 1877 het befaamde "Boulevardplan" wat voor een deel was gebaseerd op het dan al twintig jaar oude plan van zijn vader. In 1899 is het plan bijna geheel voltooid. Vanaf 1910 was de wijk echt volgebouwd. (Bron: Deel 11 van de Arnhemse Monumentenreeks "Spijkerkwartier en Boulevardkwartier", Derks & Crols, 2002, zie ook www.spijkerkwartier.net).

 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl

fotobron: Gelders Archief