Gezag en omgang

Ouders die gezag uitoefenen over een minderjarig kind hebben een aantal rechten en plichten. Degene die het gezag uitoefent is verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit betekent dat degene die het gezag uitoefent, moet zorgen voor onderdak, voeding en kleding, maar ook voor bijvoorbeeld onderwijs en medische behandeling. Gezag eindigt automatisch als het kind 18 jaar wordt of als het kind voor die leeftijd trouwt. Iemand van 18 jaar of ouder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen (dus ook de schulden).

Er is sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag van rechtswege(automatisch):

  • kinderen die tijdens het huwelijk worden geboren en na de echtscheiding;
  • kinderen die tijdens het geregistreerd partnerschap worden geboren en na ontbinding daarvan;

Gezamenlijk ouderlijk gezag van twee ongehuwde ouders:
Ongehuwde ouders of ouders die geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen bij de griffie van de sector kanton van de rechtbank een verzoek indienen om het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind uit te oefenen.

Gezamenlijk gezag door een ouder en een niet-ouder :
Dit gezag is gelijkwaardig aan gezamenlijk ouderlijk gezag. Ze hebben dezelfde rechten en plichten, met uitzondering van de onderhoudsplicht. Het gaat in deze gevallen bijvoorbeeld om de nieuwe partner van de ouder die het kind samen met de ouder verzorgt en opvoedt.

  • Omgang:
    De “niet-verzorgende ouder”, de ouder waar de kinderen niet hun vaste verblijfplaats hebben, en de kinderen hebben recht op omgang met elkaar. De ouders kunnen deze bij voorkeur onderling bepalen, maar indien dit niet lukt kunnen zij via een verzoekschriftprocedure de rechter om bijstand vragen. Dit kan, wanneer er een echtscheiding speelt, door middel van een nevenverzoek(zie echtscheiding), of wanneer er later problemen ontstaan via een verzoekschrift tot wijziging van de omgang/geschillenregeling.

 

 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl